Bezpieczeństwo płatności

 

Bezpieczeństwo

Transakcje obsługiwane przez "Platnosci.pl" zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.


Sekcja Bezpieczeństwa

Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa "Platnosci.pl", a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika "Platnosci.pl". Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi.


Bezpieczeństwo transakcji Kartą Kredytową

Model POLCARD został oparty na protokole SSL z możliwością wykorzystania pełnego 128-bitowego szyfrowania danych. W protokół SSL standardowo wyposażona jest większość przeglądarek internetowych; jest on więc powszechnie dostępny, co w dużej mierze upraszcza, a także upowszechnia możliwość płacenia kartami w Internecie.

 

Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo przekazywanych danych dotyczących numeru karty, ponieważ informacje o karcie płatniczej przekazywane są bezpośrednio do PolCardu, z pominięciem internetowego punktu handlowo - usługowego. Posiadacz karty ma pewność, iż numer jego karty jest chroniony w sposób szczególny i jest wiadomy jedynie PolCardowi - firmie rozliczającej transakcje dokonane z użyciem kart płatniczych. To również ułatwienie dla punktów internetowej sprzedaży, gdyż nie muszą gromadzić na własnych serwerach numerów kart. W celu podniesienia bezpieczeństwa dokonywania transakcji internetowych zastosowane zostało kilka progów weryfikacji transakcji:

  • weryfikacja na poziomie PolCardu, którą jest proces autoryzacyjny, celem którego jest sprawdzenie czy dana karta płatnicza może wziąść udział w transakcji internetowej.
  • pierwsza weryfikacja na poziomie punktu akceptującego, polegająca na udzieleniu w czasie rzeczywistym zgody lub odmowy na jej przeprowadzenie po wstępnym dokonaniu sprawdzenia poprawności transakcji z własnymi bazami danych;
  • druga weryfikacja na poziomie punktu akceptującego, polegająca na podjęciu decyzji co do wysłania transakcji do rozliczenia po jej powtórnej weryfikacji z własnymi bazami danych. Na jej podjęcie punkt akceptujący ma max. 7 dni kalendarzowych.